Billig grön energi med solceller

Skriv ut

På ett år träffas jorden av 15 000 gånger så mycket solenergi som mänskligheten gör av med. Gör din egen el med solceller och få lägre energikostnader på vägen mot ett hållbart samhälle.

Utnyttja den gratisenergi som solen ge

Med en förstudie av en fastighet eller ett helt fastighetsbestånd kan potentialen och den ekonomiska lönsamheten för solceller utredas. I förstudien ingårr bland annat platsbesök och analys av elproduktion, investeringskostnad och återbetalningstid. Förstudien kan anpassas för dina specifika önskemål, både med avseende på innehåll och prestation av resultat.

 

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. De skiljer sig från solfångare, där solinstrålningen används för att producera varmvatten.

 

ÅF hjälper dig att gå från tanke till handling

ÅF har bred erfarenhet och spetskompetens inom ämnet solceller och har en stor referensbank av projekt. Vi bidrar med information om teknikens möjligheter och hjälper dig att finna aktuella projekt där solceller kan tillämpas. ÅF gör förstudier där solcellernas roll specialstuderas i de utvalda fallen. Även ansökan om bidrag och investeringsstöd hjälper ÅF sina kunder med. ÅF använder sig av simulationsprogram för att kunna göra analyser över en längre tid och anpassa projektet efter de specifika förhållanden som råder.

 

Vid upphandling av solceller är vår uppgift att stödja beställaren under beslutsprocessen inför ett projekt. Vi bidrar med råd under projektering och utformar sedan upphandlingsunderlag. Vid installation och driftsättning är vi med för besiktning och kan slutligen utvärdera systemet med avseende på funktion.

 

ÅFs samlade kunskap av solcellsanläggningar gör att vi ställer hårda krav för att just du skall få en smidig entreprenad och en färdig anläggning som är tillförlitlig under många år.

 

   

 

Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!

 

Visste du att...

  • solceller ger ett elpris på ca 0,80 kr/KWh?
  • systempriserna har halverats på 3 år?
  • en solcellsinstallation är nästintill underhållsfri?
  • 78 % vill att vi i Sverige bör satsa mer på solkraft?
  • Italien är det land med störst andel solel av total elkonsumtion?
  • det installerades 224 % mer solceller i Sverige under 2013 än 2012?
  • den ackumulerade installerade solcellskapaciteten i Sverige ökade med 77 % under 2013?

[Källa: Energimyndigheten]

 

ÅF Green Advisor Report

På ÅF arbetar vi ständigt med att hitta nya sätt att förbättra vår hållbarhet och vi har ambitionen att vara den första och bästa valet som partner när det gäller hållbarhetstjänster av alla slag. ÅF Green Advisor Report beskriver ett urval av uppdrag relaterade till hållbarhet som ÅF har utfört runt om i världen.

 

Läs mer om det i vår Green Advisor Report.

 

 

 

< Tillbaka