Hållbar driftstrategi för att minska effekttoppar

Skriv ut

Då många fjärrvärmeleverantörer börjar använda sig av en mer effektbaserad taxa kommer det att vara av stor vikt för fastighetsägare att minimera topplaster i värme- och ventilationssystem. ÅF hjälper dig att få full kontroll på din anläggning och säkerställer att den körs på ett smart sätt.

Detta innebär bland annat att undvika onödigt stora effekttoppar i till exempel uppstartssekvensen för ventilationssystemet. För att minimera effekttoppar hjälper vi dig med:

 

  • Utföra en energikartläggning för att identifiera de stora energiförbrukarna.
  • Sprida laster till olika tider på dygnet.
  • Minska effektuttaget genom att begränsa behovet under bestämda perioder.
  • Utnyttja lagring av energi i ackumulatorer eller i byggnadsstommen.
  • Köra ventilationen med anpassade luftmängder och rätt temperaturer.
  • Se till att värmeåtervinningen i ventilationssystemet fungerar optimalt. I ett kontorshus kan ventilationen stå för 70% av det totala effekt- och värmebehovet.
  • Analyser timvärden för att identifiera tomgångslaster.
  • Anpassning av luftflöden under kalla dagar: Varva ner fläktar och reducera tilluftmängden.
  • Utbilda er driftorganisation med god kunskap om de tekniska installationernas komplexitet. Med en motiverad driftpersonal så har man redan goda förutsättningar.

På ÅF har vi en passion för energieffektivisering


ÅF har bred och djup erfarenhet inom energieffektivisering och vi erbjuder unika helhetslösningar med specialistkompetens. Den billigaste och mest miljövänliga kWh är den som inte används!

 

Det finns energi att spara!


Energieffektivisering går ut på att optimera och anpassa byggnadens installationer för maximal nytta till minimal kostnad. Det finns inget att förlora. Att energieffektivisera
är en bra affär redan från början. Vi är ett team av starka konsulter som arbetar med systemen i din fastighet och säkerställer att både du och dina hyresgäster blir nöjda.
Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer om hur du skapar en smart och hållbar driftstrategi!  

 

Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!

 

 

< Tillbaka