Det handlar om klimatet

Stäng Skriv ut

Alla fastigheter nyttjar energi (värme, kyla, elektricitet), vilket bland annat leder till koldioxidutsläpp. Faktum är att drygt 40 procent av Sveriges energi går åt till att driva fastigheter.

Några av EU:s klimatmål lyder:

  • Minskade utsläpp av växthusgaser med minst 20 procent till år 2020 (EU 27). Utsläppen ska minska med 30 procent vid en bredare, internationell överenskommelse.

  • Ökad energieffektivitet inom unionen - energianvändningen ska minska med 20 procent till år 2020.

Åtgärder som minskar energiåtgången har stor betydelse för den totala effekten på klimatet. Lägre energiåtgång gör att naturens resurser inte belastas lika hårt. Men det finns affärsfördelar också. Har din verksamhet en uttalad miljöpolicy? Vill du kunna möta hyresgästernas krav på klimatanpassningar? Med energieffektivisering blir det lättare att leva som du lär. Och skapa en grönare image.

Tel: +46 10 505 00 00 info@afconsult.com