Det handlar om helheten

Stäng Skriv ut

I det dagliga arbetet med drift av fastigheten finns det inte alltid tid för reflektion. Istället görs punktinsatser på utvalda delar i den tekniska utrustningen. Kanske en justering av börvärdet? Kanske ett byte till lågenergilampor?

Men numera är en fastighet mycket komplicerad, fullt jämförbar med den mest avancerade maskin. Du har vatten, ventilation, värme, belysning, motorer och pumpar. Allt ska fungera tillsammans. Den tekniska utvecklingen går snabbt – samtidigt som nya miljölagar och andra bestämmelser också påverkar driften.

 

Det gäller att betrakta fastigheten som ett system där alla delar måste samverka för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Att energieffektivisera är alltså att se till helheten.

Tel: +46 10 505 00 00 info@afconsult.com