Det handlar om fastighetsvärdet

Stäng Skriv ut

Ett resultat av sänkta energikostnader är att driftnettot blir högre. Det höjer värdet på fastigheten. Ur ett livscykelperspektiv är det intressant att se vilka fördelar en energieffektivisering ger på sikt – i relation till de investeringar du gör idag. Framsynta fastighetsägare och förvaltare tar därför hänsyn till driftfrågorna redan under projekteringen.

Dessutom: att energieffektivisera är att klimatanpassa. En viktig åtgärd som ökar dina möjligheter att miljöklassa fastigheten. Klassificeringar som GreenBuilding, BREEAM och LEED bidrar till att fastigheten blir attraktivare för hyresgästerna. Och genom att försäkringspremierna blir lägre tar du en mindre risk vid belåningen.

  

Hållbarhet och miljöfrågor är ingen övergående trend. Snarare tvärtom. Det är inte bara EU:s gemensamma klimatmål som spelar roll – efterfrågan på energisnåla hus lär bara öka.

Tel: +46 10 505 00 00 info@afconsult.com