Det handlar om driftekonomin

Stäng Skriv ut

En viktig del av energieffektivisering är att optimera fastighetens drift. Alltså se till att installationer som styr exempelvis uppvärmningen inte jobbar på fel sätt. Det ger lägre energikostnader över tid.

Och i längden är det just driften som kostar mest. Man brukar prata om att 10 procent är byggkostnad och 90 procent är driftkostnad för en byggnad under dess livstid. Så att genomföra en energieffektivisering är lika viktigt för befintliga fastigheter som vid nybyggnationer. De kontinuerligt stigande energipriserna kan du inte påverka – men du kan göra det bästa möjliga av driften.

 

Energieffektivisering behöver inte vara detsamma som att investera i ny utrustning. Snarare handlar det om att justera och trimma den befintliga. Fler än en fastighetsägare och förvaltare har förvånats av hur mycket pengar som sparas genom förhållandevis enkla åtgärder.

Tel: +46 10 505 00 00 info@afconsult.com