Gör som Rya GK - investera i energiteknik pay-as-you-save

Stäng Skriv ut

Minska energinotan med en tredjedel och använd pengarna till uppgradering av klubbhus och bana. Det borde vara varje klubbchefs dröm, speciellt när klubbens likviditet är ansträngd. Drömmen blir sann med ÅFs Energisamarbete.

Strax söder om Helsingborg ligger Rya golfklubb vackert belägen vid havet med Ven och Danmark i blickfånget. När Rya GK inledde ett energisamarbete med ÅF hade man en kostnad för el, värme, kyla och ventilation på ca 500 000 kronor om året. Nu jobbar man på att få ner den till 300 000 kronor. På fem år spar man alltså en miljon kronor, pengar som man i princip får till skänks.

 

Rya GK 


ÅFs uppdrag

ÅF gör som oberoende energikonsult en total genomgång av klubbens energianvändning, identifierar besparingsmöjligheter, rekommenderar ett åtgärdsprogram, handlar upp nya system, ser till att de blir professionellt installerade, trimmar in dem, och bäst av allt – tar hela notan. Hur otroligt det än verkar så går det faktiskt till på det sättet. Finessen ligger i att besparingen blir så stor att Rya GK kan ta av den löpande driftbudgeten för att betala investeringen och konsultarvodet, men först när man ser att den totala energikostnaden gått ned. Så överskottet betalar alltså kalaset under de första åren, sedan är det ren nettoförtjänst.


Tack vare vår erfarenhet kan vi på ett trovärdigt sätt beräkna vad kunden kan spara, och har vi väl lovat en viss besparing ställer det också krav på oss att se till att målet uppnås. I slutändan blir det ett win-win-läge. På Rya GK har vi gjort både små och stora insatser. Det är ju så att även enkla åtgärder påverkar energinotan. Vi har bytt belysningen ovanför receptionsdisken till LED-lampor och i övriga lokaler till lågenergilampor. Förutom belysningen optimerar vi värme, kyla, ventilation i restaurangen och i resten av klubbhuset. Allt tidstyrs – pågår ingen verksamhet i lokalerna, går alla system ner i effekt.


Det separata omklädningshuset har krävt särskilda insatser. Där gick ventilationen inte att styra. Var det 20 grader ute så var det 20 grader inne, var det 30 ute så var det 30 inne. Ett nytt ventilationsaggregat har installerats med egen styrning och en värmepump ersätter nu elradiatorerna. Friskluft tas in kl. 8-17 och värms av värmepumpen för att ta ventilations- och transmissionsförluster. Övrig tid på dygnet återcirkuleras luften och värmepumpen täcker enbart transmissionsförlusterna via luft. På det sparas 35-40% energi.

 

ÅF har även tittat på möjligheten att installera luft-luftvärmepumpar för hela klubbhuset, också något som inte belastar Rya GKs investeringsbudget. Istället kan man använda sin kassa till att bygga ut banan med tre hål och uppgradera banan här och var.

Tel: +46 10 505 00 00 info@afconsult.com