Fortsatt kontroll på energiläget

Stäng Skriv ut

Varje månad får Gösta Samuelsson Bil en rapport över hur deras energiförbrukning ser ut. Informationen presenteras lättöverskådligt i vårt verktyg ÅF Energy Controller – som ingår i energisamarbetet.Från inventering till uppföljning

Gösta Samuelsson Bil är ett familjeägt företag med verksamheter i Gävle, Ludvika och Sandviken. De valde att låta oss inleda projektet i Gävle där den totala lokalytan ligger på en bit över 7 000 m2. Det handlar om utställningshallar, verkstäder, butiker, lager och kontor.

Vårt uppdrag var heltäckande – alltså alla delar som ingår i ett energisamarbete: inventering, handlingsplan, genomförande och uppföljning.

 

Stora besparingar med små medel

Inventeringen avslöjade ett antal områden inom el och fjärrvärme där energianvändningen kunde minskas. Till största delen handlade det om att justera och ställa in den befintliga utrustningen. Några större nyinvesteringar krävdes inte.

Till lokalernas ventilationssystem fanns flera ventilationsaggregat med långa driftstider. Åtgärden var att ställa in bestämda drifttider. Tillufttemperaturen var onödigt hög och kunde sänkas (då fungerar ventilationen effektivare – samtidigt som värmen från lampor, människor och den naturliga solen utnyttjas bättre).

Vi såg också ett behov av att se över värmesystemet, där elkostnaderna och värmeförlusterna sommartid kunde sänkas genom att pumpdriften anpassades. Besparingar gjordes dessutom genom att styra belysningen. Vi satte in timers och närvarodetektorer, så att inte lampor och annan belysning stod på i onödan.

Gösta Samuelsson Bil är ett mindre företag utan egen driftpersonal. Därför blev våra expertkunskaper viktiga genom hela projektet. Uppföljningsverktyget ÅF Energy Controller ingår i samarbetet och är en regelbunden statusrapportering till kunden. Genom den kan man lätt kolla sin energianvändning och snabbt kontakta oss om någon värdekurva skulle peka åt fel håll.

Resultatet efter drygt ett års arbete där ovanstående och flera åtgärder genomförts: en besparing på nästan 140 000 SEK. Projektet går vidare med en motsvarande genomgång av byggnaderna i Sandviken.

Tel: +46 10 505 00 00 info@afconsult.com