Kommun med goda prognoser

Stäng Skriv ut

Med hjälp av vårt verktyg ÅF Energy Controller kan Markaryds kommun inte bara följa upp sin energianvändning. De gör dessutom prognoser inför kommande perioder.

Energieffektivisering från grunden

Markaryds kommun insåg tidigt möjligheterna med energieffektivisering. Redan 2003 inleddes ett samarbete med Energiprojekt Sverige, ett företag som senare förvärvades av ÅF.

 

De första delarna av uppdraget var att analysera och inventera kommunens energianvändning. Det rörde sig om byggnader med en yta om 76 500 m2, näst intill samtliga kommunala fastigheter med verksamheter som skola, barnomsorg och socialförvaltning. Vi tittade på användningen av vatten, el och fjärrvärme. Efter att ha presenterat en åtgärdsplan fick vi också i uppdrag att genomföra de nödvändiga förändringarna. När detta var klart, 2006, kunde vi konstatera att energianvändningen hade reducerats med 15 procent.

 

Sedan dess använder kommunen ÅFs verktyg ÅF Energy Controller för att följa upp och prognostisera sin energianvändning.

 

Prognosfunktionen avgörande

Av kommunens totala kostnader per månad utgör energin drygt 30 procent. Det är med andra ord en betydande del – att kunna kontrollera att besparingarna upprätthålls är av största vikt när det gäller kommunens ekonomiska frågor.

 

Verktyget används av kommunens energi- och klimatrådgivare med ansvar för framför allt driftoptimering. Man analyserar den löpande driften och kan snabbt se eventuella avvikelser, till exempel om det förekommer några vattenläckor och andra förändringar. Men främst används prognosdelen för ekonomistyrning och uppföljning. Man kan då bland annat räkna ut om det lönar sig att göra större systemförändringar (som att gå från elvärme till fjärrvärme).

 

Just prognosfunktionen i uppföljningsverktyget var en viktig anledning till att Markaryd valde att fortsätta samarbetet med ÅF. Ingen av våra konkurrenter kunde nämligen erbjuda detta. För Markaryds räkning har vi dessutom specialanpassat funktionen, så att de kan få en kalenderårsrapportering.

Tel: +46 10 505 00 00 info@afconsult.com