Besparingar utan investeringar

Stäng Skriv ut

Utmaningarna var flera i vårt samarbete med fastighetsägaren Fabege. Dels fanns en komplex byggnad, dels en önskan om att energioptimera utan några nyinvesteringar.Ett pilotcase i Bromma

Fabege finns i Stockholm och inriktar sig på att hyra ut kontorslokaler och fastighetsutveckling. I ett nytt samarbete mellan ÅF och Fabege valdes en byggnad vid Brommaplan i västra Stockholm ut som pilotcase. Den totala ytan uppgick till 8 285 m2.

 

Vi angrep utmaningen med mål att sänka kostnaderna för energianvändningen – utan att några investeringar i ny utrustning behövde göras.

 

Hela uppdraget genomfördes i tätt samarbete mellan vår projektledare och Fabeges driftansvarige och driftpersonal.

 

Åttiotalist med komplex struktur

Byggnaden Bordduken 7 stod klar 1989. Där finns butiker, vårdcentraler och kommunala inrättningar.

 

Den är komplext uppbyggd och installationstät med system som frångår standardmallen för installationer i kontorshus. Luftbehandlingssystemet består av flera luftbehandlingsaggregat med roterande värmeåtervinning. Värme- och kylproduktionen sker genom en värmepumpsanläggning där både energin från förångare (kyla) och kondensorer (värme) tas tillvara av byggnaden. Värmeåtervinning erhålls även från kondensorer från butikskyla i matvarubutik.

 

Projektet inriktade sig främst på att optimera styrparametrar och effektivisera befintliga installationer. Vid projektutvärderingen efter ett år kunde en energibesparing på 40 procent dokumenteras.

 

Dessutom hade flertalet historiskt återkommande driftproblem äntligen lösts.

Tel: +46 10 505 00 00 info@afconsult.com