Vi gör en insats för klimatet

Stäng Skriv ut

Lägre energiåtgång gör att naturens resurser inte belastas lika hårt. Genom att energieffektivisera gör du alltså en insats för klimatet.

Men vår modell ger dig lite mer än så. Med ÅF Energy Controller ser du tydligt vad din energieffektivisering resulterar i. Vi hjälper dig att räkna om besparingarna i mängd koldioxid, så att du kan kommunicera dina insatser i exempelvis hållbarhetsrapporter och redovisningar. Och i verksamhetens miljöpolicy. Kort sagt, backa upp teorier med faktiska handlingar.

Att redovisa klimatinsatserna kan också vara viktigt när du behöver konkreta argument mot potentiella hyresgäster som söker en fastighetsägare/förvaltare med grön profil.

Begreppet klimat är brett och omfattar också miljön inne i fastigheten. Energieffektiviseringen ger ett bättre inomhusklimat tack vare till exempel jämnare temperaturnivåer. För att uppnå det ser vi bland annat över luftflöden, temperaturer, värmeåtervinning och isolering.

Tel: +46 10 505 00 00 info@afconsult.com