Vi höjer fastighetsvärdet

Stäng Skriv ut

Driftnettot utgörs av hyresintäkter minus fastighetens drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld. Driftnettot har stor påverkan på fastighetens värde.

Några vanliga orsaker till ett alldeles för lågt driftnetto är följande:

  • Ventilations- och värmevattenflöden är inte anpassade till verksamheten i fastigheten.

  • Temperaturnivåerna är felaktiga.

  • Värmeåtervinningen fungerar dåligt.

  • Spillvärmen återvinns inte.

  • Tidsstyrningen av ventilations-, värme- och belysningssystem stämmer inte.

Vi tittar på alla de delar som har avgörande betydelse i den dagliga driften – utifrån fastigheten som ett integrerat system.

 

Det blir allt vanligare att värdet på fastigheten påverkas av hur klimatanpassad den är. Av oss kan du få hjälp med att klassificera din fastighet som GreenBuilding, en energimärkning av kommersiella byggnader framtagen av EU. I arbetet ingår bland annat att införa ett energiledningssystem. Alternativt kan vi certifiera enligt BREEAM eller LEED.

Tel: +46 10 505 00 00 info@afconsult.com