Vi förbättrar driftekonomin

Stäng Skriv ut

Vi på ÅF har många års erfarenhet av att coacha våra kunder mot en smartare energianvändning. Kunderna är allt från bostadsrättföreningar och kommersiella fastigheter till avancerad processindustri.

Vår erfarenhet visar att det är driftekonomin som är den prioriterade frågan. Det är energikostnaderna kunderna vill sänka. För detta ändamål kan du utnyttja oss på olika sätt. Allt beroende på dina behov. Kanske behöver du bara en förstudie? Eller att vi tar ansvaret för själva genomförandet. Du väljer vilka delar du vill engagera oss för:


Inventering

En kartläggning där vi identifierar grundläggande kostnadsbesparingsåtgärder inom själva driften, det vill säga säkerställer att befintliga installationer drivs optimalt. Resultatet blir en handlingsplan med åtgärdsförslag.

 

Genomförande

Vi går till handling och genomför de föreslagna åtgärderna. 

 

Förvaltning

Vi följer upp energianvändning, medieförbrukning och kostnadsbesparingar. Vi håller koll på samarbetsavtal och driftövervakar.

 

I förvaltningsskedet använder du ÅF Energy Controller. Det är ett unikt verktyg för att enkelt följa upp användning och kostnader för energin. Här redovisas el, värme, fjärrkyla och vatten varje månad – i både kWh och kronor. Den bästa ekonomiska effekten får du med ÅF Energisamarbete. Det kan sänka dina energikostnader med upp till 15–25 procent, ibland mer.

Tel: +46 10 505 00 00 info@afconsult.com