Hur vi ser på hållbarhet

Skriv ut

Vi tror att tekniken kommer att spela en avgörande roll i många av de utmaningar vi står inför globalt - särskilt när det gäller vår framtida energiproduktion. Därför är hållbar utveckling ÅFs kärnaffär. Vi är också övertygade om att de erfarenheter vi har och de grundläggande värderingar vi bär är nyckeln till att få saker att hända.

Nyamko Sabuni, hållbarhetschefÅF = Hållbarhet

Den stora skillnaden som ÅF gör i att flytta samhället mot en mer hållbar framtid är genom de projekt som vi utför för våra kunder. Alla våra uppdrag inkluderar en dimension hållbarhet!

 

Minskad energiåtgång leder till lägre koldioxidutsläpp. Energieffektivisering har stor betydelse för den totala effekten på klimatet. Alla fastigheter nyttjar energi (värme, kyla, elektricitet), vilket bland annat leder till koldioxidutsläpp. Faktum är att drygt 40 procent av Sveriges energi går åt till att driva fastigheter. Några av EU:s klimatmål lyder:

  • Minskade utsläpp av växthusgaser med minst 20 procent till år 2020 (EU 27). Utsläppen ska minska med 30 procent vid en bredare, internationell överenskommelse.

  • Ökad energieffektivitet inom unionen - energianvändningen ska minska med 20 procent till år 2020.

 

 

Gör en insats för klimatet

Åtgärder som minskar energiåtgången har stor betydelse för den totala effekten på klimatet. Lägre energiåtgång gör att naturens resurser inte belastas lika hårt. Men det finns affärsfördelar också. Har din verksamhet en uttalad miljöpolicy? Vill du kunna möta hyresgästernas krav på klimatanpassningar? Med energieffektivisering blir det lättare att leva som du lär. Och skapa en grönare image.

 

Miljöhänsyn är inte bara goodwill, det är affärsnytta.Vi har verktygen som hjälper dig att redovisa dina insatser för ett bättre klimat. Lägre energiåtgång gör att naturens resurser inte belastas lika hårt. Genom att energieffektivisera gör du alltså en insats för klimatet.

 

Men vår modell ger dig lite mer än så. Med ÅF Energy Controller ser du tydligt vad din energieffektivisering resulterar i. Vi hjälper dig att räkna om besparingarna i mängd koldioxid, så att du kan kommunicera dina insatser i exempelvis hållbarhetsrapporter och redovisningar. Och i verksamhetens miljöpolicy. Kort sagt, backa upp teorier med faktiska handlingar.

 

Att redovisa klimatinsatserna kan också vara viktigt när du behöver konkreta argument mot potentiella hyresgäster som söker en fastighetsägare/förvaltare med grön profil.

 

Begreppet klimat är brett och omfattar också miljön inne i fastigheten. Energieffektiviseringen ger ett bättre inomhusklimat tack vare till exempel jämnare temperaturnivåer. För att uppnå det ser vi bland annat över luftflöden, temperaturer, värmeåtervinning och isolering.

 

ÅF kan hjälpa dig och ditt företag att bli mer hållbar. Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!

 

 

 

//Nyamko Sabuni, hållbarhetschef

 

 

 

ÅF Green Advisor Report

På ÅF arbetar vi ständigt med att hitta nya sätt att förbättra vår hållbarhet och vi har ambitionen att vara den första och bästa valet som partner när det gäller hållbarhetstjänster av alla slag. ÅF Green Advisor Report beskriver ett urval av uppdrag relaterade till hållbarhet som ÅF har utfört runt om i världen.

 

Läs mer om det i vår Green Advisor Report.