50 miljoner till energieffektivt
byggande och boende 

Energimyndigheten utlyser cirka 50 miljoner kronor
inom forskning och innovation för energieffektivt byggande
och boende (E2B2-programmet).

Läs mer

Energisteget - 125 miljoner till effektivare industri

Energisteget är ett nytt program som ska stödja 
energieffektivisering i industrin och på så sätt bidra till
energiöverenskommelsens mål om 50 % effektivare
energianvändning år 2030. 125 miljoner finns att söka
mellan 2018 och 2020.

Läs mer

Energideklarationerna
fyller 10 år

I Sverige energideklarerar vi var tionde år och nu
är det snart dags igen för de byggnader som
energideklarerades 2007-2008. På ÅF har vi
energiexperter från norr till söder som snabbt
hjälper dig komma igång med den nya deklarationen.

Läs mer

Sök stöd till ditt
klimatprojekt via
Klimatklivet och ÅF

Har ni ambitioner att minska ert företags klimatpåverkan?
700 miljoner finns att söka årligen fram till 2020. ÅF hjälper
er genom delar eller hela processen, från identifiering av
potential till drifttagen installation.

Läs mer

Långsiktig lönsamhet

Ett Energisamarbete med ÅF är en relation på djupet.
Förutom de resultat du får i närtid hjälper vi till att
uppnå kontinuerlig energieffektivisering.

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till små och medelstora företag

Små och medelstora företag kan söka ett ekonomiskt
stöd för energikartläggning från Energimyndigheten.
ÅF stödjer intresserade företag med detta inom t ex
helhetsåtagande eller en energikartläggning. 

Läs mer

Vill du sänka din energianvändning
med upp 25 %?

Vi på ÅF har många års erfarenhet av att coacha våra
kunder mot en smartare energianvändning. Den
mest effektiva arbetsmodellen och därmed den bästa
ekonomiska effekten får ni med ÅF Energisamarbete.

Läs mer

Bättre driftekonomi
och lägre klimatpåverkan
med ÅF Energy Controller

ÅF har utvecklat verktyget ÅF Energy Controller
för att våra kunder lättare ska kunna genomföra
energieffektivisering. Verktyget hanterar, följer upp
och åskådliggör användning och kostnad för värme,
el, kyla och vatten, samt erbjuder miljödata som
aktuella koldioxidutsläpp för fastigheter.

Läs mer

ÅF hjälper fastighetsägare 
spara och förbättra genom
att energieffektivisera

Alla fastighetsägare kan göra besparingar genom
att energieffektivisera smart. ÅF har utvecklat
arbetsmetoder och koncept för att hitta åtgärder som
ger lönsamma och långsiktiga energibesparingar för fastighetsägare.

Kundexempel

Energieffektivisering
ger hållbarhet

Lägre energiåtgång gör att naturens resurser inte
belastas lika hårt. Genom energieffektivisering gör
du alltså en insats även för klimatet. Satsa på
hållbarhet i byggprojekt. Vinn konkurrensfördelar,
anseende och spara pengar samtidigt.

Läs mer

Driftekonomi

Om utrustningen i fastigheten inte jobbar optimalt blir energikostnaderna onödigt höga. Energieffektivisering ger bättre driftekonomi.

Läs mer

Fastighetsvärde

Sänkta energikostnader betyder högre driftnetto, ett stort plus vid försäljning. Energieffektivisering påverkar fastighetsvärdet.

Läs mer

Klimat

Minskad energiåtgång leder till lägre koldioxidutsläpp. Energieffektivisering har stor betydelse för den totala effekten på klimatet.

Läs mer

Helhet

Fastigheten är ett system där alla delar måste samverka för bästa resultat. Att energieffektivisera är därför att se till helheten.

Läs mer

Driftekonomi

Inventering, genomförande och uppföljning. Vi erbjuder alla viktiga tjänster för att förbättra fastighetens driftekonomi.

Läs mer

Fastighetsvärde

För att höja driftnettot går vi igenom allt som påverkar den dagliga driften. Då kan fastighetsvärdet också höjas.

Läs mer

Klimat

Miljöhänsyn är inte bara goodwill, det är affärsnytta. Vi har verktygen som hjälper dig att redovisa dina insatser för ett bättre klimat.

Läs mer

Helhet

Ett energisamarbete med oss kan sänka dina energikostnader med 15–25 procent. Utnyttja oss för helheten.

Läs mer

Driftekonomi - MedicHus

Vi hjälpte MedicHus att reducera värmeanvändningen med 25 procent. Dessutom identifierades fler parametrar som sänkte kostnaderna för driften.

Läs mer

Fastighetsvärde - Fabege

Det blev dubbelt upp för Fabege. Våra insatser gav ett högre driftnetto – och då kunde också marknadsvärdet höjas.

Läs mer

Klimat - Volvo Group Real Estate

Volvo Group Real Estate behövde kartlägga sin energianvändning. Inom el och fjärrvärme fanns en enorm besparingspotential – både klimatmässig och ekonomisk.

Läs mer

Rica Talk Hotel - Älvsjö

ÅF har under ett års tid bedrivit ett Energisamarbete för att reducera användning av el, fjärrvärme, vatten och fjärrkyla. Trots att hotellet är nybyggt har det gått att göra stora
besparingar.

Läs mer

Helhet - Gösta Samuelsson Bil

Gösta Samuelsson Bil har ett heltäckande energisamarbete med oss. Med ÅF Energy Controller får de regelbundna rapporter om energiläget.

Läs mer

Rya GK

Minska energinotan med en tredjedel och använd pengarna till uppgradering av klubbhus och bana. Det borde vara varje klubbchefs dröm, speciellt när klubbens likviditet är ansträngd. Drömmen blir sann med ÅFs Energisamarbete.

Läs mer

Helhet - Markaryd

Markaryds kommun har samarbetat med ÅF under lång tid. Idag sköter de sin uppföljning och prognostisering med ÅF Energy Controller.

Läs mer
Valad Property Group har gett oss uppdraget att energieffektivisera 1 600 000 m². Ett gigantiskt projekt där vi får visa upp hela vårt register.

Valad Property Group har gett oss uppdraget att energieffektivisera 1 600 000 m². Ett gigantiskt projekt där vi får visa upp hela vårt register.

Energieffektivisering ger hållbarhet. Satsa på hållbarhet i byggprojekt. Vinn konkurrensfördelar, anseende och spara pengar samtidigt.

Energieffektivisering ger hållbarhet. Satsa på hållbarhet i byggprojekt. Vinn konkurrensfördelar, anseende och spara pengar samtidigt.