Energimätning och energimätplaner

Skriv ut

En effektiv energiuppföljning är nyckeln till att skapa engagemang och tydliggöra nyttan med energieffektiviseringsaktiviteter. Genom att ge organisationen rätt underlag för rationella beslut kan energiprestandan förbättras och bibehållas.

Energimätning med ÅF

Energimätning och energimätplaner syftar till att med större noggrannhet kunna verifiera genomförda åtgärders lönsamhet samt snabbt ge en återkoppling på eventuella driftfel som påverkar energianvändningen negativt. Genom att relatera energianvändningen till en eller flera parametrar som påverkar denna, t.ex. väder, produktionsvolym eller antal besökare, kan energidata göras relevant för olika personer i organisationen. Då erhålls även ett mått på systemets energiprestanda vilket då blir mätbart och kan åskådliggöras.

 

Traditionellt är arbetet med energiförbättringar ofta fokuserat på projekthantering för åtgärder och investeringar. Genom att välja rätt metoder för analys och energimätsystem så kan energiprestandan förbättras även mellan projekten.

 

Oavsett om ni vill implementera ett nytt system för energiuppföljning eller öka nyttan av befintligt system, så har ÅF kompetensen och erfarenheten att stödja och/eller driva det arbetet.

 

Läs mer om Energimätning och energimätplaner i samarbete med ÅF

 

Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!