Energiledningssystem med ÅF (ISO 50001)

Skriv ut

Ledningssystem är välkända för att leda till förbättringar inom områdena kvalitet miljö och säkerhet. Deras beprövade effektiva principer tillämpas nu även för att hantera energianvändning.

ISO 50001 är en internationell standard för energiledning som kom ut 2011. Ett energiledningssystem syftar till att företaget ständigt ska effektivisera sin energianvändning. Uppbyggnaden är densamma som för ett miljöledningssystem och innehåller faserna planering, genomförande, uppföljning och förbättring.

 

Fördelarna med att införa ett energiledningsystem är förutom miljöbesparingen också kostnadsbesparingar, konkurrensfördelar och stärkande av varumärket.

 

ISO 50001 kan vara något för er om ni svarar ja på någon eller flera av nedanstående frågor!

  • Är energi en av era betydande kostnader?
  • Ser ni det som en stor utmaning att hitta områden med stor potential till förbättrad energieffektivitet?
  • Är miljö och hållbarhet en viktig aspekt för er och era kunder?
  • Vill ni arbeta på ett strukturerat sätt med att minska energikostnader?
  • Ser ni det som en stor utmaning att inkludera energifrågan i det dagliga arbetet?
  • Saknar ni till räcklig kompetens och/eller tid för att utbilda er personal samt för att driva energiarbetet?

 

Läs mer om hur ÅF kan hjälpa er >>