Effektivisering modell större

Skriv ut

Ett heltäckande energisamarbete ska ge betydande kostnadsbesparingar för fastighetsjätten Valad Property Group. Man får också möjlighet att bättre möta kundernas krav på klimatanpassade fastigheter.

 

God driftekonomi – ett viktigt konkurrensmedel

Valad Property Group är en global fastighetskoncern med huvudkontor i Australien. I Sverige administrerar man fyra fastighetsfonder med cirka 300 fastigheter. Den sammanlagda ytan är 1 700 000 m2. Kommersiella fastigheter som kontor och lager utgör majoriteten av beståndet.

 

Med en sådan volym är det självklart att kostnadsbesparingarna för drift och underhåll kan bli stora. Om rätt insatser görs.

 

Valad förvaltar en mängd fastigheter med några år på nacken, där system för till exempel uppvärmning och elförsörjning behöver ses över. Dessutom har man märkt att kraven från hyresgästerna ökar. De vill inte bara hyra en yta rakt upp och ned, utan behöver lokaler som verkligen är anpassade till verksamheten. Och då ställs högre krav på exempelvis anpassad belysning, ventilation, inomhusklimat, komfort och ljudisolering.

 

Sist men inte minst blir en god driftekonomi ett allt starkare konkurrensmedel i erbjudandet på marknaden. Även här märks nämligen en ökad medvetenhet – det är inte bara hyran som påverkar kundernas val.

 

 

20 procents kostnadsbesparingar på tre år

ÅF och Valad har ett löpande energisamarbete som omfattar en total yta om 1 600 000 m2. Det innebär att ÅF ansvarar för att utveckla det svenska fastighetsbeståndets energieffektivitet. Målsättningen är att med drifteffektivisering och andra lönsamma åtgärder, sänka energianvändningen och -kostnaden med 20 procent under tre år.

 

Energisamarbetet är heltäckande och inkluderar även en energideklaration. ÅF projektleder hela uppdraget – från inventering till genomförande och uppföljning.

 

Uppföljningen sker med verktyget ÅF Energy Controller, där Valad månadsvis ser hur stor (eller liten) användningen av energin är: värme, vatten, el och kyla. Statistiken är ett viktigt underlag för budgetar och prognoser framåt. Valad får ett betydligt bättre beslutsunderlag i fråga om åtgärder eftersom alla siffror och värden dokumenteras.

 

Tack vare ÅFs insatser ser Valad också möjligheten att bättre kunna möta hyresgästernas klimatmässiga krav. Fler och fler önskar nämligen certifieringar och garantier, inte minst om det handlar om börsnoterade företag som har i sin policy att sitta i ”gröna” fastigheter. Och dessa krav lär inte bli färre i framtiden.

 

 

 

< Tillbaka