Exempel på uppdrag

Skriv utEnergisamarbete med tygproducent

Genom ett energisamarbete med ÅF har tygproducenten AB Ludvig Svensson hittills lyckats minska sin energianvändning med 21%, motsvarande 1,9 miljoner kr per år, samtidigt som produktionen har ökat med 33%. > Läs mer
   
Energikartläggning av hamndepå
2016 anlitades ÅF av St1 Supply för att genomföra energikartläggning av depån i Göteborgs hamn. St1 hade redan tidigare påbörjat ett aktivt arbete och med ÅFs insatser lokaliserades ytterligare besparingsmöjligheter. Sedan 2014 har St1 Supply i Göteborg minskat sin energianvändning med 42%, motsvarande omkring 700 00 SEK/år. > Läs mer

 

 
Stora Enso Fors Bruk genomför energikartläggning enligt ISO 50001

Fors Bruk är en av världens största och mest moderna tillverkare av falskartong för krävande konsumentförpackningar och trycksaker. Tillverkningen kräver stora mängder el och värme och Fors Bruk har ambitionen att vara så energieffektiva som möjligt. För att genomföra kartläggningen tog Fors Bruk hjälp av ÅF. > Läs mer


Volvo Torslanda
Volvo Group Real Estate behövde kartlägga sin energianvändning. Inom el och fjärrvärme fanns en enorm besparingspotential – både klimatmässig och ekonomisk. > Läs mer

   
Energisnål förskola i Munkegärde
Kungälvs kommun har antagit hårda energikrav som gäller vid nybyggnation. Förskolan som nu byggs i Munkegärde kommer att ha en fastighetsenergianvändning på 28 kWh/kvm och år. På förskolans tak sitter 230 kvm solceller för elproduktion. > Läs mer

Solceller på äldreboende i Lilla Edet
Sol i Väst är en satsning i Västra Götaland som görs för öka installationer av solceller.
> Läs mer
 
NKS Nya Karolinska Solna
Ett sjukhus i världsklass. NKS blir ett långsiktigt hållbart universitetssjukhus som är klimatneutralt, med minimala utsläpp av växthusgaser.
> Läs mer

Möller Bil
Energisamarbete - en ren vinst för Möller Bil i Sverige AB
> Läs mer
 
Stockholms största solcellsanläggning för bostadsrättsförening
Brf Kabeludden och Brf Långbänken i Täby har fem fastigheter som värms med el. Solcellsanläggningarna består av drygt 800 moduler som på en yta av ca 1300 kvm har en installerad effekt på 202 kW.
> Läs mer

Sandvik
Energieffektivisering av 600 000 kvm fastigheter
> Läs mer
 
Brf Promenaden, Falun
Långsiktig, hållbar och lönsam energi värmer Promenaden. Tilldelades Falu Kommuns Miljöpris 2011 och har även utnämts till Dalapilot för grön utveckling.
> Läsmer

Fullriggaren, Malmö
Hållbarhetssamordnare - en garanti för hållbar stadsutveckling. Att skapa ett hållbart samhälle är ingen lätt uppgift. Malmö stad har antagit utmaningen och vill sätta hållbarhet överst på Malmö invånares agenda. Västra hamnen, en ny stadsdel som utvecklats sedan 2000, har kommit att symbolisera Malmös ambitioner för hållbar stadsutveckling
> Läs mer
 
Tage Rejmes
Att lyckas spara energi med strategiskt hållbarhetsarbete i fastigheter är ständigt aktuellt. Tage Rejmes Bil AB tar krafttag med hjälp av ÅF Energy Controller.

> Läs merVästtrafik satsar på solceller
Västtrafik har som mål att minska sina utsläpp med två tredjedelar till år 2020 vilket främst utgörs genom att andelen fordon som drivs på förnybara drivmedel ökar. > Läs mer
 
Stadsskogen förskola, Alingsås
Nordens första nollenergiskola.
> Läs mer

Konstfack Stockholm
På taket till Konstfack i Stockholm har solceller installerats, vilket bidrar till en minskning av koldioxidutsläppen med ca 60.000 kg per år.
> Läs mer
 
Hagaporten, ÅF HK
Eftersom det är viktigt för ÅF att "leva som vi lär", använder vårt nya huvudkontor 25 procent mindre energi än en genomsnittlig kontor, och akustiken på arbetsplatserna är den bästa möjliga.
> Läs mer

CareTech, Falun
Årlig energianvändning på 37 kWh per kvadratmeter. Det är svindlande 75 procent lägre energianvändning än genomsnittet för kontor i Sverige.
> Läs mer
 
Elfa
Energisamarbete som har resulterat i att den totala energiförbrukningen har reducerats med 18 procent år 1.
> Läs mer

Entré Lindhagen/Lustgården
En av Nordens mest miljöriktiga kontorsfastigheter med en beräknad energiförbrukning på 50 procent under de energikrav som Boverket ställer på nybyggda kontorsfastigheter.
> Läs mer
 
Valad
Effektivisering modell större. Ett heltäckande energisamarbete ska ge betydande kostnadsbesparingar för fastighetsjätten Valad Property Group. Man får också möjlighet att bättre möta kundernas krav på klimatanpassade fastigheter
> Läs mer

Rya GK
Gör som Rya GK - investera i energiteknik pay-as-you-save
> Läs mer
 
Markaryds kommun
Markaryds kommun har samarbetat med ÅF under lång tid. Idag sköter de sin uppföljning och prognostisering med ÅF Energy Controller.
> Läs mer

Gösta Samuelsson Bil
Heltäckande energisamarbete. Med ÅF Energy Controller får man regelbundna rapporter om energiläget. Informationen presenteras lättöverskådligt i vårt verktyg ÅF Energy Controller – som ingår i energisamarbetet.
> Läs mer
 
ÅF-huset i Göteborg
Nytt landmärke i Göteborg. Fastigheten får en stark miljöprofil med stort fokus på energifrågor. 
> Läs mer

Fabege
Det blev dubbelt upp för Fabege. Våra insatser gav ett högre driftnetto – och då kunde också marknadsvärdet höjas. > Läs mer
 
Medic Hus
Vi hjälpte MedicHus att reducera värmeanvändningen med 25 procent. Dessutom identifierades fler parametrar som sänkte kostnaderna för driften.
> Läs mer

Grand Hotel, Stockholm
Sustainable Innovation. En central del i Sust verksamhet är att driva utvecklingsprojekt tillsammans med medlemsföretagen och andra aktörer. Genom projekten får de medverkande företagen större utväxling på sina insatser.
> Läs mer
 
Kuggen, Lindholmsplatsen
Energieffektiv kontorsfastighet - ett showcase för hållbar utveckling
> Läs mer

Transistorgatan förskola, Göteborg
Förskola på plus minus noll
> Läs mer
   
Rica Talk Hotel
En av de högsta och mest spektakulära byggnaderna i Stockholm. ÅF har under ett års tid bedrivit ett Energisamarbete för att reducera användning av el, fjärrvärme, vatten och fjärrkyla. Trots att hotellet är nybyggt har det gått att göra stora besparingar.
> Läs mer

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Driver projektet Ett energieffektivt samhälle där man studerar hur energieffektivisering kan genomföras i olika samhällssektorer. Projektet ska hitta nya affärsmöjligheter och affärsmodeller inom energieffektivisering.
> Läs mer
 
Umeå Arena
När IF Björklöven köpte hallen av Umeå kommun var den i dåligt skick, men envishet och ambition att successivt förbättra hallen har lett till både halverad energikostnad och Melodifestival
> Läs mer

Lugnets idrottsanläggning
Identifierad potential i energikartläggningen och genom fördjupningar i utvalda fokusområden uppgick till 65 % av hela värmeanvändningen samt 15 % av hela elanvändningen.
> Läs mer
 

 
ÅF Green Advisor Report
På ÅF arbetar vi ständigt med att hitta nya sätt att förbättra vår hållbarhet och vi har ambitionen att vara den första och bästa valet som partner när det gäller hållbarhetstjänster av alla slag. GAR beskriver ett urval av uppdrag relaterade till hållbarhet som ÅF har utfört runt om i världen.

> Läs mer