Energisteget - Nytt ekonomiskt stöd för energieffektivisering inom industrin

Skriv ut

125 miljoner kronor till energieffektivisering finns tillgängliga för gruv- och tillverkningsindustrin att söka mellan åren 2018-2020.

Kort om stödet

Energisteget är ett nytt program utfärdat för att bidra till att nå målet inom energiöverenskommelsen med 50% effektivare energianvändning till 2030.

 

Industriföretag med SNI-kod 05–33 som genomfört energikartläggning inom ramen för lagen om energikartläggning inom stora företag (EKL) kan söka två typer av ekonomiska stöd.

 

1. Projekteringsstöd
Företag kan ansöka om bidrag för en fördjupad projektering eller studie av energieffektiva åtgärder.
2. Investeringsstöd
Företag kan ansöka om merkostnaden för att investera i en energieffektiviserande åtgärd identifierad i den lagstadgade energikartläggningen.
Energimyndigheten kommer inom kort med ytterligare information om kraven som gäller för de företag som vill söka dessa stöd.
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/energisteget/
 1. Projekteringsstöd
  Företag kan ansöka om bidrag för en fördjupad projektering eller studie av energieffektiva åtgärder.


 2. Investeringsstöd
  Företag kan ansöka om merkostnaden för att investera i en energieffektiviserande åtgärd identifierad i den lagstadgade energikartläggningen.

 

Energisteget är inrättat av Energimyndigheten på uppdrag av regeringen. Energimyndigheten kommer inom kort med ytterligare information om kraven som gäller för de företag som vill söka dessa stöd samt hur stora dessa kan bli.

 

Öppna utlysningar

 

1. Investeringsstöd inom Energisteget

Denna utlysning ger industriföretag möjlighet att söka investeringsstöd inför en investering i energieffektiviserande åtgärder. Syftet med programmet är att främja genomförandet av energieffektiviserande åtgärder för att bidra till de nationella energi- och klimatmålen.

 

Vad kan investeringsstödet användas till?

Investeringsstödet ska medverka till att företag kan genomföra de energieffektiviserande åtgärder som identifierats i en energikartläggning. Syftet med investeringsstödet är att bidra till att investeringar i energieffektiviserande åtgärder implementeras. Stödet ska bidra till att täcka investeringsmerkostnader som är nödvändiga för att uppnå en högre nivå av energieffektivitet.

 

Vem kan söka?

Investeringsstödet är riktat till företag med industriell verksamhet inom sektorerna med SNI-kod 05–33, det vill säga sektorerna från gruv- till tillverkningsindustrin. Företag som ansöker om stöd ska först ha gjort en energikartläggning enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag eller en miljöstudie enligt artikel 49 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

 

Datum för ansökan

Inkomna ansökningar kommer att hanteras vid tre tillfällen. Observerera att tidplanen kan ändras.

 

 • Prövningstillfälle 1: 1 juni 2018, kl. 12:00
 • Prövningstillfälle 2: 31 augusti 2018, kl. 12:00
 • Prövningstillfälle 3: 31 oktober, kl. 12:00

 

 

2. Projekteringsstöd inom Energisteget

Denna utlysning ger industriföretag möjlighet att söka projekteringsstöd som är ett ekonomiskt bidrag för detaljerad projektering inför en investering i energieffektiviserande åtgärder

 

Vad kan projekteringsstödet användas till?

Projekteringsstödet ska bidra till att företag ska genomföra fler av de energieffektiviserande åtgärder som identifierats i en energikartläggning. Det kan finnas komplexa åtgärdsförslag som behöver undersökas närmare för att kunna realiseras. Syftet med projekteringsstödet är att ta fram bra beslutsunderlag inför investeringar i energieffektivitet. Stödet kan till exempel finansiera internt arbete på företaget, externa konsulter eller inhyrning av utrustning

 

Vem kan söka?

Projekteringsstödet är riktat till företag med industriell verksamhet inom sektorerna med SNI-kod 05–33, dvs sektorerna från gruv- till tillverkningsindustrin. Företag som ansöker om stöd måste vara ett sådant stort företag som avses i lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag.

 

Sista dag för ansökan: 2019-10-31

 

Nästa steg?

Utlysta medel: 12,6 miljoner
Projekt som beviljas stöd kan som längst pågå till 31 maj 2018.
 1. Läs mer och ansök om stöden via Energimyndigheten hemsida - Priojekteringsstöd inom Energisteget, och Investeringsstöd inom Energisteget
 2. Ta kontakt med oss på ÅF så hjälper vi er med genomförandet av arbetet.

 

 Ta kontakt med oss på ÅF så berättar vi mer.