Energideklarationerna fyller 10 år

Skriv ut

I Sverige energideklarerar vi var tionde år och nu är det snart dags igen för de byggnader som energideklarerades 2007-2008. På ÅF har vi energiexperter från norr till söder som snabbt hjälper dig komma igång med den nya deklarationen.

Energideklarationerna fyller tio år! Nu är det dags att deklarera igen för de byggnader som gjorde en energideklaration 2007-2008. Därför bör du eller ditt företag redan nu ta kontakt med en energiexpert.

I september 2007 upprättades den första energideklarationen. Sedan dess har arbetet med att främja effektiv energianvändning och samtidigt säkerställa god inomhusmiljö ökat, antalet energideklarerade byggnader ökar ständigt. Energideklarationer är också viktiga i arbetet med att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen, det vill säga att den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler bör minska med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050

 

Enligt lag får en energideklaration användas i tio år efter att den har upprättats för att uppfylla skyldigheterna, efter tio år är den ogiltig. Det är därför dags för många byggnader att deklareras om. 

 

För de som energideklarerade sina byggnader för tio år sedan kommer den nya sammanfattningen av den nya energideklarationen skilja sig något från den tidigare. 1 januari 2014 införde Boverket energiklassning av byggnader i deklarationerna. Det finns sju energiklasser, A-G som utgår från det krav på energianvändning som ställs på nya byggnader som uppförs idag. Energiklass C motsvarar det krav som skulle gälla för byggnaden om den skulle uppföras idag.

 

ÅF har certifierade energiexperter och besiktningsmän över hela Sverige. 

Välkommen att kontakta oss på ÅF