Ekonomiskt stöd för energikartläggning till små och medelstora företag

Skriv ut

Små och medelstora företag kan söka ett ekonomiskt stöd för energikartläggning från Energimyndigheten. ÅF stödjer intresserade företag med detta inom t.ex. helhetsåtagandet ÅF Energisamarbete eller en energikartläggning.

Kort om stödet

 

Stödet riktar sig bl a till små och medelstora företag med en energianvändning 
över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter, enligt
Jordbruksverkets beräkning av djurenheter, kan få stöd även om de har lägre 
energianvändning. 
Städet kan söka en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera 
anläggningar på olika orter. Även ekonomiska föreningar kan söka stödet som
exempelvis bostadsrättsföreningar.
Energikartläggningsstödet täcker 50 % av kostnaden för en energikartläggninge
med åtgärdsförslag och energiplan. Företag kan få maximalt 50 000 SEK, och 
stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.
Det finns inget krav på investeringar, men avsikten med en energikartläggning 
är att lönsamma energiåtgärder skall genomföras och följas upp. Uppföljning 
skall ske under 2 år.
Mer information om stödet finns på Energimyndighetens hemsida 
www.energimyndigheten.se/energikartlaggning
Sista dag för ansökan: 2020-05-20
Utlysta medel: 30,8 miljoner

Stödet riktar sig bl a till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter, enligt Jordbruksverkets beräkning av djurenheter, kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Städet kan söka en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter. Även ekonomiska föreningar, som exempelvis bostadsrättsföreningar, kan söka stödet .

 

Energikartläggningsstödet täcker 50 % av kostnaden för en energikartläggningemed åtgärdsförslag och energiplan. Företag kan få maximalt 50 000 SEK, och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

 

Det finns inget krav på investeringar, men avsikten med en energikartläggning är att lönsamma energiåtgärder skall genomföras och följas upp. Uppföljning skall ske under 2 år.


Mer information om stödet finns på Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se/energikartlaggning

 

Sista dag för ansökan: 2020-05-20

Utlysta medel: 30,8 miljoner

 

ÅF rekommenderar att energikartläggningen genomförs inom helhetsåtagandet ÅF Energisamarbete, där också genomförande av lönsamma åtgärder samt uppföljning med ÅF Energy Controller ingår under minst 2 år.

 

Energisamarbete med ÅF

Rent konkret innebär ett energisamarbete att vi kartlägger, utarbetar en plan, genomför förbättringar och följer upp dessa. som kund betalar du ingenting för vårt arbete förrän dina energikostnader faktiskt minskar. Energisamarbetet hjälper också en organisation att uppnå sina miljömål. Vid sidan om detta och den ekonomiska vinningen ökar också företagets kunskap om hur byggnaden fungerar och vilken effekt den har på miljön.


Läs mer:

> Energikartläggning med ÅF
> ÅF Energisamarbete
> ÅF Energy Controller