Sök stöd till ditt klimatprojekt via Klimatklivet och ÅF

Skriv ut

Har ni ambitioner att minska ert företags klimatpåverkan? 700 miljoner finns att söka årligen fram till 2020. ÅF hjälper er genom delar eller hela processen, från identifiering av potential till drifttagen installation.

Har ni idéer eller förslag till investeringar som i dagsläget innebär en för lång återbetalningstid? Vill ni ha hjälp med att se över era processer och dra nytta av möjliga energi- och miljöbesparingar? Tillsammans med ÅF kan ni nu ta chansen att ta del av det statliga stödet ”Klimatklivet”. Fram till år 2020 kommer 700 miljoner kronor per år att delas ut till de projekt som kan redovisa den största varaktiga minskningen av växthusgasutsläpp per investerad krona.

 

Naturvårdsverket har sedan 2015 delat ut över 1 miljard kronor till lokala klimatinvesteringar som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Stöd kan sökas av offentlig sektor, företag och föreningar vid fyra olika ansökningsomgångar per år. Lämpliga projekt att söka stöd för är sådana som kräver stöd för att bli företagsekonomiskt lönsamma samt ger en stor minskning av bidraget till växthuseffekten i relation till investeringen t.ex.:

 

  • Konvertering av fossil olja till biobränsle el värmepump
  • Laddinfrastruktur för elbilar
  • Energieffektivisering där huvudbränslet är fossilt eller el
  • Biogasanläggningar
  • Utbyggnad av fjärr-eller närvärme
  • Cykelbanor och kommunikationsinsatser

ÅF kan hjälpa er genom delar av eller hela processen med denna typ av projekt, från identifiering av potential till drifttagen installation.

 

1. Identifiera potential

ÅF har stor erfarenhet av att arbeta med analys av energisystem. Vi har därför förmågan att identifiera alternativa lösningar där vi som en självklar del tar hänsyn till era förutsättningar och framtida utvecklingsplaner. I det första steget bedömer vi om en invetering uppfyller både era och Naturvårdsverkets krav.

 

2. Upprätta ansökan

Vi kan hjälpa till med att göra de kostnadsuppskattningar, energi-, utsläpps- och  lönsamhetsberäkningar som krävs för att kunna göra en ansökan. Till ansökan ska även texter bifogas som beskriver bl.a. hur projektet bidrar till att uppfylla de övriga nationella miljökvalitetsmålen, samt vilka effekter projektet kommer att ha på sysselsättningen och människors hälsa. Vi kan sammanställa alla texter och beräkningar till en helhet och sköta hela ansökningsprocessen.

 

3. Genomförande

Vid behov utför vi detaljprojektering samt upprättar ramhandling och förfrågningsunderlag samt tar in skarpa offerter och utvärderar dessa. Vi kan sköta upphandlingen samt agera beställarrepresentant under entreprenadskedet avseende kvalitet, tid och kostnad. Vi kan även utföra besiktningar av entreprenaden. Självklart hjälper vi också, för relevanta projekt, till med optimering av anläggningen efter slutförd entreprenad för att säkerställa att avsedd prestanda uppnås.

 

4. Uppföljning

Vi kan hjälpa till med uppföljning av resultat för att säkerställa att Ni uppnått önskad effekt samt får varaktiga resultat av er satsning.

 

Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!